Πακέτα προσφορών για παιδιά

Βασικό check up

35€

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Fe
 • Φερριτίνη

Κλείστε ραντεβού


Έλεγχος αναιμίας Βασικός

20€

 • Γενική αίματος
 • Fe
 • Φερριτίνη

Κλείστε ραντεβού


Έλεγχος αναιμίας Πλήρης

40€

 • Γενική αίματος
 • Fe
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό Οξύ
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης

Κλείστε ραντεβού