Προετοιμασία Καρκινικών Δεικτών

Προετοιμασία Καρκινικών Δεικτών:

Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία. Η αιμοληψία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.