Πιστοποιητικά Υγείας

  • Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Ιατρική βεβαίωση για άσκηση σε γυμναστήριο , σχολική γυμναστική και λοιπές αθλητικές δραστηριότητες.
  • Έκδοση η ανανέωση διπλώματος αυτοκινήτου (Ερασιτεχνικά – επαγγελματικά)
  • Ιατρικό πιστοποιητικό για άδεια κατοχής όπλου
  • Ιατρικό πιστοποιητικό για άδεια κυνηγίου
  • Ιατρική γνωμάτευση και βεβαίωση για χρήση σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Ιατρική γνωμάτευση για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές
  • Ιατρική γνωμάτευση για εργασία ως αναπληρωτής καθηγητής σε όλες τις βαθμίδες  εκπαίδευσης
  • Ιατρική γνωμάτευση για χρήση στις επιτροπές Κέντρων Πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ
  • Ιατρική βεβαίωση για συνταγογράφηση φαρμάκων χρόνιων νοσημάτων