Πακέτα προσφορών για γυναίκες

Βασικό check up

30€

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρικό οξύ
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • γ-GT
 • Τριγλυκερίδια
 • Ολικά λιπίδια
 • SGOT
 • SGPT

Κλείστε ραντεβού


Έλεγχος οστεοπόρωσης

40€

 • Ασβέστιο oρού
 • Ασβέστιο ούρων 24ώρο
 • Φώσφορος ορού
 • Φώσφορος ούρων 24ώρου
 • 25-ΟΗ Βιταμίνη D
 • PTH
 • Aλκαλική φωσφατάση (ΑLP)

Κλείστε ραντεβού


Έλεγχος αναιμίας Βασικός

20€

 • Γενική αίματος
 • Fe
 • Φερριτίνη

Κλείστε ραντεβού


Έλεγχος αναιμίας Πλήρης

40€

 • Γενική αίματος
 • Fe
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό Οξύ
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης

Κλείστε ραντεβού


Άνω των 50 ετών

70€

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • HDL (καλή χοληστερίνη)
 • LDL (κακή χοληστερίνη)
 • Τριγλυκερίδια
 • Ολικά λιπίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • Ασβέστιο oρού
 • Ασβέστιο ούρων 24ώρου
 • Φώσφορος ορού
 • Φώσφορος ούρων 24ώρου
 • 25-ΟΗ Βιταμίνη D
 • PTH
 • Aλκαλική φωσφατάση (ΑLP)

Κλείστε ραντεβού

Έλεγχος θυρεοειδούς Βασικός

20€

 • T3
 • T4
 • TSH

Κλείστε ραντεβού


Λιπιδαιμικός Έλεγχος Βασικός

10€

 • Χοληστερόλη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • VLDL

Κλείστε ραντεβού


Λιπιδαιμικός Έλεγχος Πλήρης

30€

 • Χοληστερόλη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Apo A1
 • Apo A2
 • Lp(a)

Κλείστε ραντεβού


Έλεγχος θυρεοειδούς Πλήρης

30€

 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • Anti TG
 • Anti-TPO

Κλείστε ραντεβού