Κάρτες Υγείας

Προσφέρουμε ειδικό τιμολόγιο για τους ασθενείς οι οποίοι είναι μέλη των κατωτέρω καρτών υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασθενής κατά την επίσκεψη του στο ιατρείο να φέρει μαζί του την ειδική κάρτα που έχει προμηθευτεί από τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών, καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα.