ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • T4
 • TSH,
 • Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg),
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ερυθρά (Rubella- IgG & Rubella-IgM)
 • Ηλεκτοφόρηση αιμοσφαιρίνης,
 • Ηπατίτιδα Β
 • Ιός AIDS (HIV 1+2)
 • Καλλιέργεια κολπικού υγρού
 • Κλασμα Α2 (Μεσογειακή αναιμια)
 • Κυτταρομεγαλοϊός (CMV-IgG & CMV-IgM)
 • Μεταλλάξεις της κυστικής ίνωσης
 • Ομάδα αίματος και Rhesus
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Σάκχαρο
 • Σίδηρος
 • Τεστ Παπανικολάου
 • τοξόπλασμα (Toxo-IgG & Toxo-IgM)
 • φερριτίνη ορού