ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

  • Καναβινοειδή
  • Βαρβιτουρικά
  • Κοκαϊνη
  • Αμφεταμίνες
  • Οποιούχα