ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

 • Άμεση Εξέταση Σπέρματος για Μύκητες
 • Άμεση Εξέταση Σπέρματος για Τριχομονάδες
 • Καλλιέργεια Σπέρματος
 • Καλλιέργεια Σπέρματος για Chlamydia
 • Καλλιέργεια Σπέρματος για Mycoplasma
 • Καλλιέργεια Σπέρματος για Ureaplasma
 • Καλλιέργεια Σπέρματος Πλήρης
 • Μικροσκοπική Σπέρματος
 • Σπέρμα Neisser
 • Σπέρμα Άμεσο Gram
 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Σπερμοδιάγραμμα Πλήρες