ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ

 • Β ΧΟΡΙΑΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • Χαλκός ούρων 24h
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ Β-ΚΟCH
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • Αμυλάση ούρων
 • ΓΛΥΚΟΖΗ ΟΥΡΩΝ
 • Αλδοστερόνη ούρων
 • C – ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ – Ν ΟΥΡΩΝ
 • ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ – C ΟΥΡΩΝ
 • Μικροαλβουμίνη ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • ΜΕΛΑΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • Μυοσφαιρίνη Ούρων
 • VMA
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ
 • Ασβέστιο ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • Κρεατινίνη τυχαίας ούρησης
 • Φώσφορος ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΙΘΑΝΟΛΗ / ΑΛΚΟΟΛΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΓΚΟΣ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ / 24ΩΡΟΥ
 • Ολικές πρωτεΐνες ούρων 24ώρου
 • ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ/24ωρου
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ / 24ΩΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ / 24ΩΡΟΥ
 • ΟΓΚΟΣ ΟΥΡΩΝ 2h
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ /24 ΩΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ / 24H
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ
 • Ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24ώρου
 • ΑΜΙΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΙΣΤΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH) ΟΥΡΩΝ
 • ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ ΟΛΙΚΗ (TF-U)
 • ΙΩΔΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΥΚΛΙΚΟ AMP ΟΥΡΩΝ (c-AMP-U)
 • Δ-ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ (ALAU)
 • ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ (Ηg-U)
 • α1-Mικροσφαιρίνη ούρων (α1-M)
 • Αρσενικό ούρων (AsU)
 • Νικέλιο ούρων
 • Κ/Λ Ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες ούρων(FLCsU)
 • Μόλυβδος ούρων (PBU)
 • Aλουμίνιο ούρων
 • Μαγγάνιο ούρων
 • Πρωτεΐνες ολικές ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • Κάλιο ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • Μαγνήσιο ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • Νάτριο ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • Ουρία ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • Ουρικό ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • Χλώριο ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • Χρώμιο ούρων(CrU)
 • Κάδμιο ούρων(CdU)
 • Φθόριο ούρων
 • Ουράνιο ούρων
 • Πουρίνες και πυριμιδίνες ούρων
 • Χαλκός ούρων
 • Έλεγχος ανδρικής γονιμότητας σπέρματος και ούρων
 • ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ / 24ΩΡΟΥ
 • Κορτιζόλη ούρων (2ώρου ή τυχαίας ούρησης)
 • VMA ΟΥΡΩΝ (τυχαίας ούρησης)
 • Κατεχολαμίνες ούρων(τυχαίας ούρησης)
 • Αντιγόνο της Streptococcus pneumoniae ούρων
 • Μεθυλμαλονικό οξύ ούρων(ΜΜΑ)
 • Χαλκός ούρων τυχαίας ούρησης
 • Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ούρων
 • Κορτιζόλη ούρων άμεση 24ώρου