ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • ANCA-C
 • ANCA-P
 • Anti-HCV Επιβεβαιωτικό
 • CK-MB (Ανοσολογικό)
 • NATURAL KILLER (NK) CELLS
 • Strep Test
 • Tumor Neurosis Factor (TNF)
 • Αναστολέας της C1-Εστεράσης
 • Ανοσοσφαιρίνη IgA
 • Ανοσοσφαιρίνη IgD
 • Ανοσοσφαιρίνη IgE
 • Ανοσοσφαιρίνη IgG
 • Ανοσοσφαιρίνη IgG Υποκλάση
 • Ανοσοσφαιρίνη IgM
 • Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας HLA A-B-C
 • Αντιγόνο e (HBeAg)
 • Αντιγόνο HIV (Western Blot)
 • Αντιγόνο Ηπατίτιδας D (HDAg)
 • Αντιγόνο Ινωδογόνου
 • Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA- B27
 • Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA B8
 • Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA CW7
 • Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA DR3
 • Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA DR4
 • Αντιγόνο Ροταϊού
 • Αντιγόνο Χλαμυδίων trachomatis
 • Αντισώματα Anti-CCP
 • Αντισώματα Anti-DNA-ds
 • Αντισώματα Anti-DNA-ds (Ανοσοφθορισμός)
 • Αντισώματα Anti-Dnase-B (ADNB)
 • Αντισώματα Anti-DNA-ss
 • Αντισώματα Anti-DNP
 • Αντισώματα Anti-ENA
 • Αντισώματα Anti-Jo1
 • Αντισώματα Anti-n-DNA
 • Αντισώματα Anti-RNA
 • Αντισώματα Anti-RNP
 • Αντισώματα Anti-SCL70
 • Αντισώματα Anti-SM
 • Αντισώματα Anti-SSA (Ro)
 • Αντισώματα Anti-SSB (La)
 • Αντισώματα Aspergillus fumigatus
 • Αντισώματα Bartonella
 • Αντισώματα Borrelia
 • Αντισώματα Bortdetella
 • Αντισώματα Candida
 • Αντισώματα Coxsackie
 • Αντισώματα e Ηπατίτιδας Β (Anti-HBe)
 • Αντισώματα Echo
 • Αντισώματα Ehrlichia canis
 • Αντισώματα Epstein-Barr
 • Αντισώματα Gastric Pariental (AGPA)
 • Αντισώματα Helicobacter pylori
 • Αντισώματα HIV
 • Αντισώματα HTLV Ι & ΙΙ
 • Αντισώματα Influenza
 • Αντισώματα Legionella pneumophila
 • Αντισώματα MUSK (P)
 • Αντισώματα Mycoplasma pneumoniae
 • Αντισώματα ParvoVirus IgG
 • Αντισώματα ParvoVirus IgM
 • Αντισώματα Rabies (Λύσσα)
 • Αντισώματα Ricketsiae
 • Αντισώματα RSV
 • Αντισώματα Varicella
 • Αντισώματα Yersinia
 • Αντισώματα Αδενοϊού
 • Αντισώματα Αιθανολαμίνης
 • Αντισώματα Αμοιβάδων Ολικά
 • Αντισώματα Ανεμοβλογιάς
 • Αντισώματα Αντικεντρομεριδιακά
 • Αντισώματα Αντιμιτοχονδριακά (AMA)
 • Αντισώματα Αντιμιτοχονδριακά M2
 • Αντισώματα Αντιπατρικά
 • Αντισώματα Αντιπυρηνικά (ANA)
 • Αντισώματα Αντιπυρηνικά (ANA) ELISA
 • Αντισώματα Αντιφωσφολιπιδικά
 • Αντισώματα β2 Γλυκοπρωτεϊνης I IgG
 • Αντισώματα β2 Γλυκοπρωτεΐνης Ι IgM
 • Αντισώματα Βρουκέλλας
 • Αντισώματα Γλοιαδινικά IgA
 • Αντισώματα Γλοιαδινικά IgG
 • Αντισώματα Γλοιαδινικά IgΜ
 • Αντισώματα Ελονοσίας (Malaria)
 • Αντισώματα έναντι Leismania donovani
 • Αντισώματα έναντι Γλουταμίνης Αποκαρβοξυλάσης
 • Αντισώματα ένατνι Τοιχωματικών κυττάρων
 • Αντισώματα Ενδογενούς Παράγοντα
 • Αντισώματα Ενδομυϊού
 • Αντισώματα Ενδομυϊού IgA
 • Αντισώματα Ενδομυϊού IgG
 • Αντισώματα Επινεφριδίων
 • Αντισώματα Επιφ. Ηπατίτιδας Β (Anti-HBs)
 • Αντισώματα Έρπητος (IgG,IgM)
 • Αντισώματα Έρπητος IgM
 • Αντισώματα Έρπητος ΙgG
 • Αντισώματα Ερυθράς (IgG, IgM)
 • Αντισώματα Ερυθράς IgG
 • Αντισώματα Ερυθράς IgM
 • Αντισώματα Εχινόκοκκου
 • Αντισώματα Ηπατίτιδας A IgM
 • Αντισώματα Ηπατίτιδας A IgM & IgG
 • Αντισώματα Ηπατίτιδας A Ολικά
 • Αντισώματα Ηπατίτιδας C (HCV)
 • Αντισώματα Ηπατίτιδας D IgM
 • Αντισώματα Ηπατίτιδας D Ολικά
 • Αντισώματα Ηπατίτιδας Ε (HEV)
 • Αντισώματα Ιλαράς IgG
 • Αντισώματα Ιλαράς IgM
 • Αντισώματα Ινσουλίνης
 • Αντισώματα Ιστικής Τρανσαγλουταμινάσης
 • Αντισώματα Ιστόνων
 • Αντισώματα Καρδιολιπίνης IgG
 • Αντισώματα Καρδιολιπίνης IgM
 • Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού
 • Αντισώματα Λείων Μυϊκών Ινών (ASMA)
 • Αντισώματα Λεπτοσπείρωσης
 • Αντισώματα Λιστέριας
 • Αντισώματα Λιστέριας IgG
 • Αντισώματα Λιστέριας IgM
 • Αντισώματα Μικροσωμιακά 1 Ήπατος-Νεφρών
 • Αντισώματα Μικροσωμιακά 2 Ήπατος-Νεφρών
 • Αντισώματα Παγκρέατος (ICA)
 • Αντισώματα Παρωτίτιδας
 • Αντισώματα Πυρ. Ηπατίτιδας Β (Anti-HBc)
 • Αντισώματα Πυρ.IgG Ηπατίτιδας Β (Anti-HBc IgG)
 • Αντισώματα Πυρ.IgM Ηπατίτιδας Β (Anti-HBc IgM)
 • Αντισώματα Σπέρματος Ολικά
 • Αντισώματα Τετάνου
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgA
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgM
 • Αντισώματα Τρεπονήματος (TPHA)
 • Αντισώματα Τρεπονήματος (TPHA) IgG
 • Αντισώματα Τρεπονήματος (TPHA) IgM
 • Αντισώματα Υποδοχέων Ακετυλοχολίνης (AChRA)
 • Αντισώματα Φωσφατιδικού Οξέος
 • Αντισώματα Φωσφατιδυλσερίνης
 • Αντισώματα Χλαμυδίων
 • Αντισώματα Χλαμυδίων pneumoniae
 • Αντισώματα Χλαμυδίων psittacki
 • Αντισώματα Χλαμυδίων trachomatis
 • Απτοσφαιρίνη
 • Αυστραλιανό Αντιγόνο (HBsAg)
 • Δερματοαντίδραση MANDUX
 • Εγκεφαλικό Νατριουρητικό Πεπτίδιο (BNP)
 • Έλεγχος ΣΜΝ (Σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων)
 • Έλεγχος σύφιλης FTA- Abs IgM & IgG
 • Ιντερλευκίνη IL
 • Ιστικό Πολυπεπτίδιο Ορού
 • Κρυοσφαιρίνες
 • Λ- αλυσίδες
 • Μυοσφαιρίνη
 • Προγεννητικός αιματολογικός έλεγχος
 • προ-Εγκεφαλικό Νατριουρητικό Πεπτίδιο (pro-BNP)
 • Συμπλήρωμα Ολικό (CH-50)
 • Συστατικό Συμπληρώματος C
 • Τελοπεπτίδιο C (CTx)
 • Τελοπεπτίδιο N (NTx)
 • Τεστ ανίχνευσης του ιού της γρίπης Α
 • Τροπονίνη I ή T
 • Τρυπτάση
 • Ψυχροσυγκολλητίνες